© Mel et KIo
Mel et Kio – Free exhibition for the House of the architecture of Rouen