© Mel et KIo
Mel et Kio – artistes oeuvres murales monumentales – Neoma business school