© Mel et KIo
Mel et Kio – artistes oeuvres murales – Neoma Business School